Od 1.6.2021 je zahrada školy otevřena pro veřejnost každý den od 16.00 do 19.00 hodin, a to v případě příznivého počasí.

Cena stravy

Od 1.7.2021 se mění cena stravy pro dítě od 3 do 6 let na 35,- Kč na den. Pro dítě, které dosáhne v daném školním roce 7 let /děti s odkladem školní docházky/ je cena stanovena na 37,- Kč na den.

Výdej stravy v případě nepřítomnosti dítěte

V případě onemocnění dítěte, mají všichni rodiče možnost odebírat stravu domů v jednorázových boxech, které jsou k dispozici ve výdejně stravy za poplatek 10,- Kč. Až do odvolání nevydáváme stravu do jídlonosičů. Dotovaná cena stravy platí pouze první den...

Změny od 31.5.2021

Do budovy školy může od 31.5. 2021 vstupovat s dítětem jedna doprovázející osoba, která bude v šatně po nezbytně nutnou dobu, bude mít respirátor a dodrží odstup od ostatních přítomných dva metry. Není dovoleno vstupovat do tříd a na schodiště.

Seznam přijatých dětí k 1.9.2021

Ředitelka školy dnes 7.5.2021 zveřejnila seznamy dětí, které jsou přijaty ke vzdělávání v naší škole od 1.9.2021. Seznam registračních čísel, pod kterými jsou jednotlivé děti vedeny, naleznete v sekci "Úřední deska" a také ve veřejných vývěskách na obou pracovištích...

Provoz školy od 10.5.2021

Škola bude od 10.5.2021 v provozu pro všechny děti bez omezení. Nebude probíhat žádné testování a děti nebudou používat roušky. Všechny zákonné zástupce jsme již telefonicky kontaktovali a děti budou hromadně přihlášeny na stravování. Nadále budeme děti přebírat u...

Stanovení výše úplaty za vzdělávání

Březen - škola byla celý měsíc uzavřena, úplata stanovena na 0,- Kč. Duben - škola otevřena od 12.4., děti které nenastoupily fyzicky 0,-, děti, které docházejí do mateřské školy 375,- Kč. Květen - výše úplaty bude stanovena následně až dle skutečného provozu školy....