Od 1.7.2021 se mění cena stravy pro dítě od 3 do 6 let na 35,- Kč na den. Pro dítě, které dosáhne v daném školním roce 7 let /děti s odkladem školní docházky/ je cena stanovena na 37,- Kč na den.

Roupy

U jednoho dítěte v naší škole na pracovišti Albrechtická se objevily roupy. Žádáme rodiče o kontrolu zdravotního stavu svého dítěte a přijetí potřebných opatření - viz:...

Fotografování – oprava

Zajistili jsme náhradní termín fotografování: 10.12. v 9.45. Vzhledem k současné situaci, nebude umožněno fotografování se sourozenci a rodiči. Firma přislíbila zaslání fotografií do 20.12.

Zrušení akcí

Vzhledem k velké nemocnosti dětí, rušíme aktivity, které byly naplánovány na týden od 18.10.: keramika 19.10., výlet do Sosnové 20.10., fotografování dětí 22.10.

Pozvánka pro celou rodinu

Ve čtvrtek 9.9. 2021 se uskuteční na zahradě školy již tradiční akce "Seznamte se, prosím". Přijďte se svými dětmi a užijte si příjemné odpoledne, poznejte nové děti i jejich rodiče a opečte si přinesený špekáček. Před akcí od 15.30 - do 16.00 se o děti postarají paní...

Připomínka termínu třídní schůzky 1.třídy

Upozorňujeme rodiče dětí z 1.třídy na blížící se schůzku rodičů. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí, a to v úterý 24.8. 2021 v 16.00 hodin. Dle počasí se schůzka uskuteční venku pod pergolou, v případě špatného počasí v budově školy. Prosíme rodiče, aby v případě...

Uzavření školy

Připomínáme, že naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8.2021. Prosíme rodiče, aby 30.6. odnesli ze šatny všechno oblečení i obuv svého dítěte domů.