Vzhledem k velké nemocnosti dětí, rušíme aktivity, které byly naplánovány na týden od 18.10.: keramika 19.10., výlet do Sosnové 20.10., fotografování dětí 22.10.

Roupy

U jednoho dítěte v naší škole na pracovišti Albrechtická se objevily roupy. Žádáme rodiče o kontrolu zdravotního stavu svého dítěte a přijetí potřebných opatření - viz:...

Fotografování – oprava

Zajistili jsme náhradní termín fotografování: 10.12. v 9.45. Vzhledem k současné situaci, nebude umožněno fotografování se sourozenci a rodiči. Firma přislíbila zaslání fotografií do 20.12.

Pozvánka pro celou rodinu

Ve čtvrtek 9.9. 2021 se uskuteční na zahradě školy již tradiční akce "Seznamte se, prosím". Přijďte se svými dětmi a užijte si příjemné odpoledne, poznejte nové děti i jejich rodiče a opečte si přinesený špekáček. Před akcí od 15.30 - do 16.00 se o děti postarají paní...

Připomínka termínu třídní schůzky 1.třídy

Upozorňujeme rodiče dětí z 1.třídy na blížící se schůzku rodičů. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí, a to v úterý 24.8. 2021 v 16.00 hodin. Dle počasí se schůzka uskuteční venku pod pergolou, v případě špatného počasí v budově školy. Prosíme rodiče, aby v případě...

Uzavření školy

Připomínáme, že naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8.2021. Prosíme rodiče, aby 30.6. odnesli ze šatny všechno oblečení i obuv svého dítěte domů.

Cena stravy

Od 1.7.2021 se mění cena stravy pro dítě od 3 do 6 let na 35,- Kč na den. Pro dítě, které dosáhne v daném školním roce 7 let /děti s odkladem školní docházky/ je cena stanovena na 37,- Kč na den.