V sekci “Dokumenty školy” je uloženo oznámení o termínu a podmínkách zápisu do náhradní mateřské školy, který proběhne na všech krnovských mateřských školách 22.března od 13.00 do 16.00 hodin.

Je třeba vyplnit žádost, čestné prohlášení obou zákonných zástupců a požádat ředitelku školy prostřednictvím e-mailu o kopii evidenčního listu svého dítěte. Žádost podáváte ředitelce mateřské školy, kde chcete dítě umístit. Tiskopisy jsou jednotné pro všechny mateřské školy a jsou k dispozici u informační nástěnky na obou pracovištích a také v sekci “Dokumenty školy”.

Zápisy dětí

22.3.2023 od 13.00 do 16.00 hodin - zápis dětí do náhradní mateřské školy v době letních prázdnin 3.5. 2023 od 10.00 do 16.00 hodin - zápis nových dětí pro školní rok 2023 - 2024 Oba zápisy budou probíhat na všech krnovských mateřských školách. Pro obě naše pracoviště...

Uzavření školy v době letních prázdnin

Prosíme rodiče, aby nám na informační nástěnce vyplnili docházku svého dítěte v době letních prázdnin. Vzhledem k tomu, že bude 22.3. probíhat zápis dětí do náhradních mateřských škol v Krnově, potřebujeme informace o docházce nejpozději 20.3.2023. Na volná místa do...

Odklad školní docházky

Pokud zvažujete pro své dítě odklad školní docházky, je třeba požádat o vyšetření na Pedagogicko psychologické poradně. Žádosti jsou připraveny na obou pracovištích u informační nástěnky. Zákonní zástupci vyplní žádost a předají třídní učitelce, která doplní žádost o...

Jarní prázdniny

Od 20. do 24.února 2023 mají děti na základních a středních školách v okresu Bruntál jarní prázdniny. V případě nepřítomnosti dětí, které naplňují povinné předškolní vzdělávání v naší škole, není potřeba předkládat pro uvedené období jarních prázdnin,...

Plavání

V pátek 17.2. dopoledne pojedou přihlášené děti poprvé plavat. Veškeré náklady hradí škola /lektory i dopravu/.

Poděkování

Děkujeme za aktivitu při sběru kaštanů. Výtěžek ve výši 400,- Kč putuje do pokladny Spolku rodičů a jistě se brzy najde jejich vhodné využití pro děti, třeba na mikulášské nebo vánoční dárečky. Děkujeme všem rodičům, kteří nám vyzdobili zahradu vydlabanými...