Zrušení akcí

Vzhledem k velké nemocnosti dětí, rušíme aktivity, které byly naplánovány na týden od 18.10.: keramika 19.10., výlet do Sosnové 20.10., fotografování dětí 22.10.

Pozvánka pro celou rodinu

Ve čtvrtek 9.9. 2021 se uskuteční na zahradě školy již tradiční akce “Seznamte se, prosím”. Přijďte se svými dětmi a užijte si příjemné odpoledne, poznejte nové děti i jejich rodiče a opečte si přinesený špekáček. Před akcí od 15.30 – do 16.00 se o děti postarají paní učitelky a rodiče mají možnost tento čas využít pro jednání a organizaci sdružení rodičů.

Připomínka termínu třídní schůzky 1.třídy

Upozorňujeme rodiče dětí z 1.třídy na blížící se schůzku rodičů. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí, a to v úterý 24.8. 2021 v 16.00 hodin. Dle počasí se schůzka uskuteční venku pod pergolou, v případě špatného počasí v budově školy. Prosíme rodiče, aby v případě schůzky v budově školy, respektovali všeobecná hygienická pravidla – při vstupu si desinfikovali ruce a po celou dobu používali ochranu nosu a úst. Prosíme o účast pouze jednoho z rodičů.

Zahajovací schůzky rodičů pro školní rok 2021/2022

Schůzky všech rodičů z jednotlivých tříd se uskuteční již před zahájením školního roku, a to bez přítomnosti dětí. V úterý 24.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 1.třídy a v úterý 31.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 2.třídy.

Uzavření školy

Připomínáme, že naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8.2021. Prosíme rodiče, aby 30.6. odnesli ze šatny všechno oblečení i obuv svého dítěte domů.

Cena stravy

Od 1.7.2021 se mění cena stravy pro dítě od 3 do 6 let na 35,- Kč na den. Pro dítě, které dosáhne v daném školním roce 7 let /děti s odkladem školní docházky/ je cena stanovena na 37,- Kč na den.