Do budovy školy může od 31.5. 2021 vstupovat s dítětem jedna doprovázející osoba, která bude v šatně po nezbytně nutnou dobu, bude mít respirátor a dodrží odstup od ostatních přítomných dva metry. Není dovoleno vstupovat do tříd.

Provoz školy od 10.5.2021

Škola bude od 10.5.2021 v provozu pro všechny děti bez omezení. Nebude probíhat žádné testování a děti nebudou používat roušky. Všechny zákonné zástupce jsme již telefonicky kontaktovali a děti budou hromadně přihlášeny na stravování. Nadále budeme děti přebírat u...

Stanovení výše úplaty za vzdělávání

Březen - škola byla celý měsíc uzavřena, úplata stanovena na 0,- Kč. Duben - škola otevřena od 12.4., děti které nenastoupily fyzicky 0,-, děti, které docházejí do mateřské školy 375,- Kč. Květen - výše úplaty bude stanovena následně až dle skutečného provozu školy....

Použití jiného druhu testu

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité,...

Informace k prováděnému testování dětí

Od 12.4.2021 budou děti testovány vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně v první den nástupu do školky, a to antigenním testem Singclean. Vždy pouze jeden zákonný zástupce vstoupí se svým dítětem do budovy školy, a to po zazvonění a příchodu dohlížejícího zaměstnance,...