V případě onemocnění dítěte, mají všichni rodiče možnost odebírat stravu domů v jednorázových boxech, které jsou k dispozici ve výdejně stravy za poplatek 10,- Kč. Až do odvolání nevydáváme stravu do jídlonosičů. Dotovaná cena stravy platí pouze první den nepřítomnosti dítěte, v dalších dnech je cena stravy účtována včetně všech provozních nákladů.

Uzavření školy

Připomínáme, že naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8.2021. Prosíme rodiče, aby 30.6. odnesli ze šatny všechno oblečení i obuv svého dítěte domů.

Cena stravy

Od 1.7.2021 se mění cena stravy pro dítě od 3 do 6 let na 35,- Kč na den. Pro dítě, které dosáhne v daném školním roce 7 let /děti s odkladem školní docházky/ je cena stanovena na 37,- Kč na den.

Změny od 31.5.2021

Do budovy školy může od 31.5. 2021 vstupovat s dítětem jedna doprovázející osoba, která bude v šatně po nezbytně nutnou dobu, bude mít respirátor a dodrží odstup od ostatních přítomných dva metry. Není dovoleno vstupovat do tříd.

Seznam přijatých dětí k 1.9.2021

Ředitelka školy dnes 7.5.2021 zveřejnila seznamy dětí, které jsou přijaty ke vzdělávání v naší škole od 1.9.2021. Seznam registračních čísel, pod kterými jsou jednotlivé děti vedeny, naleznete v sekci "Úřední deska" a také ve veřejných vývěskách na obou pracovištích...