11.3.2022
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022- 2023
22.4.2022
Organizace zápisu a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
11.3.2022
Žádost o přijetí dítěte v náhradní mateřské škole
11.3.2022
Čestné prohlášeni zákonných zástupců ke vzdelavani v náhradní mateřské škole
11.3.2022
Omluvenka pro povinné předškolní vzdělávání
11.3.2022
Žádost o uvolnění z povinného vzdělávání
11.5.2022
Seznam registračních čísel přijatých dětí k 1.9.2022 na pracoviště Albrechtická
11.5.2022
Seznam registračních čísel přijatých dětí k 1.9.2022 na pracoviště Bruntálská 80