Zaměstnanci

Vávrová Marcela – ředitelka školy

Volfová Pavla – učitelka v 1.třídě, zástupkyně ředitelky školy

Foršt Drahomíra – učitelka v 1. třídě

Orthová Karolína – učitelka ve 2.třídě

Červinková Martina – pracovník pro práci s komunitou

Lyčková Veronika – asistentka pedagoga a učitelka ve 2.třídě

Zápalková Květoslava– kuchařka – výdej stravy, školnice

Richtárová Alena – školnice

Ing.Poláček Jiří – údržbář