Zaměstnanci

Vávrová Marcela – ředitelka školy

Červinková Martina – učitelka v 1.třídě, zástupkyně ředitelky

Volfová Pavla – učitelka ve 2.třídě

Lyčková Veronika – učitelka v 1.třídě

Kubešová Nela –  učitelka a asistentka pedagoga ve 2.třídě

Zápalková Květoslava– kuchařka – výdej stravy, školnice

Richtárová Alena – školnice

Kotas Tomáš – údržbář