28.4. 2022 od 8.00 do 17.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na pracovišti Albrechtická 85. Nejsme schopni zajistit běžný provoz školy /vytápění, osvětlení, úklid, hygienu a také teploty vydávané stravy/. V tento den zajistíme pro děti program pouze v dopoledních hodinách, a to mimo budovu školy. 6.00 – 8.00 scházení dětí, 8.00 odchod z budovy na delší vycházku do přírody a v případě deštivého počasí odjezd do SVČ Méďa. Všechny děti budou mít s sebou pláštěnku, svačinku a nápoj z domova v batůžku. Na oběd a odpočinek budou děti odcházet ve 12.00 domů. Prosíme rodiče, aby na nám do tabulky na nástěnce napsali, zda se dítě dopoledního programu zúčastní. Všechny děti ze stravování v tento den hromadně odhlásíme.

Zápis nových dětí pro školní rok 2022/2023

Zápis pro obě pracoviště naší školy se uskuteční v kanceláři ředitelky školy na Albrechtické 85, a to v úterý 3. května 2022 od 10.00 do 16.00 hodin. V sekci "Dokumenty školy" naleznete Žádost o přijetí a informace k organizaci zápisu. Zápis dětí z Ukrajiny proběhne...

Výdej obědů domů

Výdej obědů pro nepřítomné děti domů je již možný do vašich přinesených čistých nádob. Zůstává stále možnost odebrat oběd do námi zakoupených obalů a uhradit na místě náklady na jejich pořízení ve výši 10,- Kč.

Zápis do 1.třídy

Na všech krnovských základních školách se ve dnech 21. a 22. dubna koná zápis do 1.tříd pro školní rok 2022/2023. Bližší informace o požadavcích a školských obvodech naleznete na nástěnce v naší škole, nebo na internetových stránkách základních...

Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Ředitelka školy žádá rodiče dětí, kterým bude pro nadcházející školní rok udělen odklad školní docházky, o předložení Rozhodnutí ředitele základní školy. Tento dokument je podkladem pro pokračování vzdělávání v naší škole ve školním roce...

Duben – měsíc otevřených dveří

Zveme Vás k prohlídce obou pracovišť naší školy, a to na ulici Albrechtická 85 a Bruntálská 80 v Krnově. Je možné si prohlédnout prostory budovy i zahrady školy a také nahlédnout přímo do průběhu vzdělávání ve třídách. Dohodněte předem s ředitelkou školy termín...

Umístění dítěte v náhradní mateřské škole

Zaměstnaní rodiče mají možnost po dobu uzavření naší školy v červenci a srpnu požádat o umístění v náhradní krnovské mateřské škole. Ředitelce příslušné mateřské školy je třeba předložit nejpozději 31.5. 2022 tři dokumenty - žádost, čestné prohlášené o zaměstnanosti...

Uzavření školy v době letních prázdnin

Pracoviště na Albrechtické 85 bude uzavřeno po celé dva letní měsíce od 1.7. do 31.8.2022, a to vzhledem k plánované výměně elektroinstalace v celé budově. Zaměstnaní rodiče mohou požádat o umístění v náhradní mateřské škole a od 15.8. do 31.8. je možné dítě umístit...