Zahajovací schůzky rodičů pro školní rok 2021/2022

Schůzky všech rodičů z jednotlivých tříd se uskuteční již před zahájením školního roku, a to bez přítomnosti dětí. V úterý 24.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 1.třídy a v úterý 31.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 2.třídy.

Uzavření školy

Připomínáme, že naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8.2021. Prosíme rodiče, aby 30.6. odnesli ze šatny všechno oblečení i obuv svého dítěte domů.

Cena stravy

Od 1.7.2021 se mění cena stravy pro dítě od 3 do 6 let na 35,- Kč na den. Pro dítě, které dosáhne v daném školním roce 7 let /děti s odkladem školní docházky/ je cena stanovena na 37,- Kč na den.

Výdej stravy v případě nepřítomnosti dítěte

V případě onemocnění dítěte, mají všichni rodiče možnost odebírat stravu domů v jednorázových boxech, které jsou k dispozici ve výdejně stravy za poplatek 10,- Kč. Až do odvolání nevydáváme stravu do jídlonosičů. Dotovaná cena stravy platí pouze první den nepřítomnosti dítěte, v dalších dnech je cena stravy účtována včetně všech provozních nákladů.