• V pátek 3.11.odneste všechno oblečení ze šatny domů.
  • Dětem, které nejsou v pátek 3.11. přítomny ve školce, jsme oblečení připravili do igelitové tašky.
  • Oblečení dětí perte doma na vyšší teplotu.
  • V pondělí 6.11. přineste čisté pyžamo i všechno oblečení.
  • Každý den prohlížejte své dítě a při výskytu příznaků svrabu ihned kontaktujte lékaře i ředitelku školy.
  • Nepřinášejte do školy žádné předměty, hračky a ani plyšáky na spaní.

Schůzky rodičů

Zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku pro školní rok 2023/2024. Setkání se uskuteční ve 2.třídě v pondělí 4.9. v 16.00, a v 1.třídě ve středu 6.9. v 16.00 hodin. Připraveny budou informace k organizaci školy, vzdělávání, platbám, stravování, odpoledním aktivitám,...

Zahájení školního roku

V pátek 1.září zahájíme školní rok 2023/2024. Vzhledem k tomu, že vyučování na základních školách bude zahájeno až 4.9., nemusí rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání v případě nepřítomnosti jejich dítěte 1.9., předkládat...

Bezplatné stravování od 1.9.2023

Naše škola se opět zapojí do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024. Pokud pobíráte dávky hmotné nouze a chcete využít možnost poskytování bezplatného stravování pro vaše dítě v naší škole, předložte ředitelce školy:...

Nabídka pracovního místa

Od 1.8.2023 přijmeme na pracoviště Albrechtická 85 do pracovního poměru na dobu určitou, jako zástup za mateřskou dovolenou, zaměstnance na sloučený úvazek: 0,5 úvazku učitelky mateřské školy a 0,5 úvazku asistentky pedagoga. Požadavky: dokončené vzdělání odpovídající...