Seznam přijatých dětí k 1.9.2021

Ředitelka školy dnes 7.5.2021 zveřejnila seznamy dětí, které jsou přijaty ke vzdělávání v naší škole od 1.9.2021. Seznam registračních čísel, pod kterými jsou jednotlivé děti vedeny, naleznete v sekci "Úřední deska" a také ve veřejných vývěskách na obou pracovištích...

Provoz školy od 10.5.2021

Škola bude od 10.5.2021 v provozu pro všechny děti bez omezení. Nebude probíhat žádné testování a děti nebudou používat roušky. Všechny zákonné zástupce jsme již telefonicky kontaktovali a děti budou hromadně přihlášeny na stravování. Nadále budeme děti přebírat u...

Stanovení výše úplaty za vzdělávání

Březen - škola byla celý měsíc uzavřena, úplata stanovena na 0,- Kč. Duben - škola otevřena od 12.4., děti které nenastoupily fyzicky 0,-, děti, které docházejí do mateřské školy 375,- Kč. Květen - výše úplaty bude stanovena následně až dle skutečného provozu školy....

Použití jiného druhu testu

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité,...