• V pátek 3.11.odneste všechno oblečení ze šatny domů.
  • Dětem, které nejsou v pátek 3.11. přítomny ve školce, jsme oblečení připravili do igelitové tašky.
  • Oblečení dětí perte doma na vyšší teplotu.
  • V pondělí 6.11. přineste čisté pyžamo i všechno oblečení.
  • Každý den prohlížejte své dítě a při výskytu příznaků svrabu ihned kontaktujte lékaře i ředitelku školy.
  • Nepřinášejte do školy žádné předměty, hračky a ani plyšáky na spaní.

Nabídka pracovního místa

Od 1.8.2024 přijmeme do pracovního poměru na dobu určitou, jako zástup za mateřskou dovolenou, zaměstnance na sloučený úvazek: 0,60 úvazku učitelky mateřské školy a 0,5 úvazku školní asistentky. Požadavky: dokončené vzdělání odpovídající pro pozici učitelky v mateřské...

Den otevřených dveří

V úterý 2.dubna pořádáme již čtvrtý Den otevřených dveří, a to od 15.00 do 16.00 hodin na obou pracovištích naší školy. Je možné se seznámit s prostředím, vybavením i s charakteristikou vzdělávání. Chybět nebudou hry a činnosti rodičů s dětmi ve třídě a podle počasí...

Důležité upozornění

31.3. máte poslední možnost odeslat elektronickou přihlášku a uhradit poplatek za vyšetření v rámci projektu Lokomoce: https://www.lokomoce.cz/elektronicke-prihlasky

Screeningové vyšetření – Lokomoce

Žádáme rodiče, pokud své dítě hlásili na vyšetření v rámci projektu Lokomoce, aby vyplnili přihlášku a uhradili poplatek za vyšetření ve výši 800,- Kč: https://www.lokomoce.cz/elektronicke-prihlasky. Předpokládaný termín vyšetření je stanoven na úterý 2.4. od 8.30...

3. kolo dotazníků

Město Krnov pokračuje ve svém průzkumu kvality vzdělávání v Krnově. Prosíme všechny rodiče o vyplnění dalšího dotazníku, který je tentokrát zaměřen na wellbeing: https://forms.gle/FtUgaJiVpFbncBeM6. Děkujeme!

Zápis nových dětí pro školní rok 2024 – 2025

Zápis pro nadcházející školní rok bude probíhat pro obě pracoviště školy v kanceláři ředitelky školy na Albrechtické 85 v Krnově 7. května od 10.00 do 16.00 hodin Doporučujeme všem zájemcům využít Dny otevřených dveří pro seznámení s naší školou. "Jednou za měsíc vždy...

Prázdninová docházka

Prosíme všechny rodiče, aby do 19.3. vyplnili požadavky na prázdninové vzdělávání svého dítěte, a to jak v naší mateřské škole v srpnu, tak v červenci v náhradní mateřské škole. Veškeré informace jsou zveřejněny na nástěnce pro rodiče, kde již naleznete konkrétní...

Potvrzení k daním

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za rok 2023 budou připravena k převzetí u třídních učitelek v pondělí 29.1.2024. Potvrzení jsou připravena i pro rodiče dětí, které již vzdělávání v naší škole...