Odklady školní docházky

Blíží se zápisy do 1.třídy ZŠ. Pokud zvažujete pro své dítě odklad školní docházky, je třeba u zápisu předložit výsledek vyšetření v Pedagogicko - psychologické poradně a také posudek odborného lékaře nebo klinického logopeda. Žádosti na PPP budeme odesílat hromadně...

Uzavření školy od 21.12. – koronavirus

Jeden ze zaměstnanců MŠ Slunečnice na pracovišti Bruntálská 80 má pozitivní výsledek testu na Covid 19.  Pracoviště naší školy na Bruntálské 80 bude od 21.12.2020 do 3.1.2021 uzavřeno. V případě, že Vaše dítě bylo přítomno ve školce v týdnu 14. - 18.12., vyčkejte...

Projekt “Obědy do škol”

V letošním školním roce je možné se ještě dodatečně zapojit do projektu, který umožňuje bezplatné stravování dětí v mateřské škole. MPSV stanovilo v tomto roce ještě jedno rozhodné období pro posuzování zařazení dítěte do bezplatného stravování. Jedná se o období od...

Provoz školy

Naše škola je nadále v provozu pro všechny zdravé děti. Omezen je pouze vstup cizích osob do budovy školy, a to včetně doprovodu dětí. Není možné vydávat stravu do jídlonosičů a také organizovat společné akce pro děti a rodiče. Po návratu dítěte po nemoci, předejte...