Zápis ze schůzky rodičů dne 20. 5. 2024

V pondělí 20. 5. v 16.00 hodin se uskutečnila informativní schůzka rodičů ohledně stěhování celého pracoviště na ZŠ Žižkova. Zápis z této schůzky neleznete zde: https://ms-slunecnice.info/dokumenty/. V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy: reditelstvi@ms-slunecnice.info, 554 615 772.

Opravy a stěhování pracoviště na Bruntálské 80

Po mnoha letech jsme se dočkali a pro letošní rok byl schválen projekt na rozsáhlé opravy a výměnu elektroinstalace na pracovišti Bruntálská 80. Podrobnosti jsme již dříve zveřejnili na nástěnce pro rodiče a na našich stánkách / https://ms-slunecnice.info/dokumenty/.

Nyní čekáme na sdělení zřizovatele, která firma bude projekt realizovat. Plánujeme stěhování, které zasáhne do provozu školy: v pátek 31.5. 2024 bude pracoviště na Bruntálské 80 uzavřeno a 3.6. zahájíme provoz v náhradních prostorách na ZŠ Žižkova v Krnově.

V pondělí 20.5. v 16.00 hodin zveme všechny rodiče na schůzku, na které budou sděleny podrobnosti k opravám, stěhování a budete mít možnost nahlédnout do projektové dokumentace a prohlédnout si budovu školy před rekonstrukcí.

Zápis nových dětí pro školní rok 2024 – 2025

Zápis pro nadcházející školní rok bude probíhat pro obě pracoviště školy v kanceláři ředitelky školy na Albrechtické 85 v Krnově 7. května od 10.00 do 16.00 hodin. Na “Úřední desce školy” /https://ms-slunecnice.info/uredni-deska/ naleznete podrobnosti k organizaci zápisu a kritéria pro přijímání dětí. V sekci “Dokumenty školy – tiskopisy” / https://ms-slunecnice.info/tiskopisy/ je k dispozici k vytištění Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz

Na “Úřední desce” školy /https://ms-slunecnice.info/ zveřejnila ředitelka školy seznam dětí z jiných krnovských mateřských škol, které jsou přijaty k náhradnímu vzdělávání na červenec a srpen 2024. Je zde stanovena také úplata za vzdělávání, kterou je nutné uhradit nejpozději 3.5.2024 na účet školy.