1.atletika 15.9.2021 v 16.00 hodin

Ve středu 15.9. v 16.00 hodin proběhne 1.setkání dětí přihlášených do atletiky. Upozorňujeme rodiče, že je třeba vyplnit přihlášku, a to na na internetových stránkách atletiky: www.atletikakrnov.cz. Zde naleznete informace k platbám a možnostem účasti na dalším tréninku mimo prostory naší školy. Tuto aktivitu neorganizuje naše škola, pouze poskytujeme prostory pro realizaci, proto je třeba zplnomocnit trenérku atletiky k přebírání dítěte z mateřské školy – vyplňte a předejte tiskopis třídní učitelce.

Pozvánka pro celou rodinu

V úterý 7.9. 2021 se uskuteční na zahradě školy již tradiční akce “Seznamte se, prosím”. Přijďte se svými dětmi a užijte si příjemné odpoledne, poznejte nové děti i jejich rodiče a opečte si přinesený špekáček. Před akcí od 15.30 – do 16.00 se o děti postarají paní učitelky a rodiče mají možnost tento čas využít pro jednání a organizaci sdružení rodičů.

Připomínka termínu třídní schůzky 1.třídy

Upozorňujeme rodiče dětí z 1.třídy na blížící se schůzku rodičů. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí, a to v pondělí 23.8. 2021 v 16.00 hodin. Dle počasí se schůzka uskuteční venku pod pergolou, v případě špatného počasí v budově školy. Prosíme rodiče, aby v případě schůzky v budově školy, respektovali všeobecná hygienická pravidla – při vstupu si desinfikovali ruce a po celou dobu používali ochranu nosu a úst. Prosíme o účast pouze jednoho z rodičů.

Zahajovací schůzky rodičů pro školní rok 2021/2022

Schůzky všech rodičů z jednotlivých tříd se uskuteční již před zahájením školního roku, a to bez přítomnosti dětí. V pondělí 23.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 1.třídy a v pondělí 30.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 2.třídy.

Uzavření školy

Připomínáme, že naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8.2021. Prosíme rodiče, aby 30.6. odnesli ze šatny všechno oblečení i obuv svého dítěte domů.