Schůzky rodičů

Zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku pro školní rok 2023/2024. Setkání se uskuteční ve 2.třídě v úterý 5.9. v 16.00, a v 1.třídě ve čtvrtek 7.9. v 16.00 hodin. Připraveny budou informace k organizaci školy, vzdělávání, platbám, stravování, odpoledním aktivitám, plavání, hodnocení dětí atd. Zúčastní se také zástupce Spolku rodičů a budete mít možnost vyjádřit se k výši příspěvků a činnosti sdružení. Odpovíme na všechny Vaše dotazy. Udělejte si hodinu čas a přijďte mezi nás. Není v našich silách individuálně předávat všechny výše uvedené informace rodičům, kteří se schůzky nezúčastní.

Uzavření školy

V pátek 1.září zahájíme školní rok 2023/2024. Vzhledem k tomu, že vyučování na základních školách bude zahájeno až 4.9., nemusí rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání v případě nepřítomnosti jejich dítěte 1.9., předkládat omluvenku.

Bezplatné stravování od 1.9.2023

Naše škola se opět zapojí do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024. Pokud pobíráte dávky hmotné nouze a chcete využít možnost poskytování bezplatného stravování pro vaše dítě v naší škole, předložte ředitelce školy: potvrzení Úřadu práce o dávkách hmotné nouze a čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci. Oba dokumenty předložte osobně ředitelce školy nejpozději 30.6.2023. Pokud očekáváte zahájení vyplácení dávek hmotné nouze v nadcházejícím období, oznamte tuto skutečnost ředitelce školy a dohodněte s ní pozdější dodání dokladů v průběhu uzavření školy – reditelstvi@ms-slunecnice.info , 554 615 772

Nabídka pracovního místa

Od 1.8.2023 přijmeme na pracoviště Albrechtická 85 do pracovního poměru na dobu určitou, jako zástup za mateřskou dovolenou, zaměstnance na sloučený úvazek: 0,5 úvazku učitelky mateřské školy a 0,5 úvazku asistentky pedagoga. Požadavky: dokončené vzdělání odpovídající pro pozici učitelky v mateřské škole a trestní bezúhonnost. Žádosti včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte ředitelce školy do 20.6.2023 na adresu: reditelstvi@ms-slunecnice.info.