Platby 2023/2024

Úplata za vzdělávání

Úplata je pro školní rok 2023 – 2024 stanovena na 600,- Kč měsíčně
Plaťte vždy do 15. dne v měsíci na daný měsíc
Platby jsou přijímány výhradně na účet školy: 153391137 / 0300
Děti, které plní povinné vzdělávání, úplatu nehradí
Rodné číslo dítěte je variabilním symbolem
Do zprávy uvádějte jméno a příjmení dítěte
Na stanoveném tiskopisu je možné žádat ředitelku školy o úlevu
Přeplatky z loňského roku budou vyrovnány dokonce října

Stravné

Úhrada je možná složenkou, převodem z účtu nebo trvalým příkazem na účet školní jídelny: 153391145/ 0300
Výše trvalého příkazu pro děti 2 – 6 leté 900,- Kč
Děti, které mají udělen odklad školní docházky, platí 1.000,- Kč
Variabilní symbol je uveden na první složence v září
V září je nutné uhradit stravu za září i říjen
Dále je nutné platit nejpozději do 25.dne předchozího měsíce
Cena celodenní stravy pro děti 2 – 6 leté je 41,- Kč
Cena celodenní stravy pro děti 7 leté je 45,- Kč