Vize naší školy

Naše škola podporuje maximální rozvoj
všech stránek osobnosti dítěte s ohledem
na jeho individualitu a jedinečnost.

Naše škola je místem, kam všichni
přicházejí i odcházejí s úsměvem.

Naši učitelé jsou pro dítě partnerem
a průvodcem na jeho cestě
za poznáním a k samostatnému životu.