V letošním školním roce je možné se ještě dodatečně zapojit do projektu, který umožňuje bezplatné stravování dětí v mateřské škole. MPSV stanovilo v tomto roce ještě jedno rozhodné období pro posuzování zařazení dítěte do bezplatného stravování. Jedná se o období od 1.1. do 29.1. 2021. Pokud se budou zákonní zástupci dítěte nacházet v hmotné nouzi v lednu 2021, je možné si vyřídit na ÚP zapojení do projektu a stravu zdarma budeme zajišťovat pro jejich děti od 1.2. 2021.