Upozornění na povinnost rodičů

Ředitelka školy vyzývá rodiče dětí, které plní v tomto školním roce povinné předškolní vzdělávání, aby začali všichni aktivně spolupracovat a pravidelně jednou týdně podávali emailem třídní učitelce zprávu o vzdělávání svého dítěte v domácím prostředí, a to na základě připravovaných materiálů. Krátkou zprávou potvrdíte účast dítěte na povinném vzdělávání /naplníte povinnost/- viz zpráva ze dne 2.března 2021, která byla zveřejněna na našich stránkách a byla také odeslána automaticky na e-maily rodičů.

Uzavření školy v době letních prázdnin

Naše škola bude uzavřena od 1.7. do 15.8. 2021. Zaměstnaní rodiče mohou požádat po tuto dobu o přijetí svého dítěte ke vzdělávání v náhradní krnovské mateřské škole, která bude v danou dobu v provozu. Je třeba vyplnit žádost a čestné prohlášení, které naleznete na našich stránkách /Dokumenty školy – tiskopisy/ a vyžádat si také u ředitelky školy kopii evidenčního listu /reditelstvi@ms-slunecnice.info/. Žádost, evidenční list i čestné prohlášení předložte ředitelce příslušné mateřské školy nejpozději 31.5.2021.

Zápis nových dětí

Zápis nových dětí, které budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v naší škole k 1.9.2021, bude probíhat 4. května 2021. Do 4. dubna budou zveřejněny podrobnosti k organizaci zápisu a kritéria pro přijetí.

Zápis do 1.třídy

8. a 9. 4.2021 budou probíhat zápisy do 1.třídy na všech krnovských základních školách. Bližší informace hledejte na stránkách jednotlivých škol.

Provoz výdejny stravy

Po dobu uzavření školy od 1.3.2021 nebude naše škola z organizačních a hygienických důvodů zajišťovat stravování dětí, a to ani výdej stravy domů pro děti, které naplňují tento školní rok povinné předškolní vzdělávání.