Schůzky rodičů

Zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku pro školní rok 2023/2024. Setkání se uskuteční ve 2.třídě v úterý 5.9. v 16.00, a v 1.třídě ve čtvrtek 7.9. v 16.00 hodin. Připraveny budou informace k organizaci školy, vzdělávání, platbám, stravování, odpoledním aktivitám, plavání, hodnocení dětí atd. Zúčastní se také zástupce Spolku rodičů a budete mít možnost vyjádřit se k výši příspěvků a činnosti sdružení. Odpovíme na všechny Vaše dotazy. Udělejte si hodinu čas a přijďte mezi nás. Není v našich silách individuálně předávat všechny výše uvedené informace rodičům, kteří se schůzky nezúčastní.

Uzavření školy

V pátek 1.září zahájíme školní rok 2023/2024. Vzhledem k tomu, že vyučování na základních školách bude zahájeno až 4.9., nemusí rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání v případě nepřítomnosti jejich dítěte 1.9., předkládat omluvenku.