Zápisy dětí

22.3.2023 od 13.00 do 16.00 hodin – zápis dětí do náhradní mateřské školy v době letních prázdnin.

3.5. 2023 od 10.00 do 16.00 hodin – zápis nových dětí pro školní rok 2023 – 2024.

Oba zápisy budou probíhat na všech krnovských mateřských školách. Pro obě naše pracoviště /Bruntálská 80 a Albrechtická 85/ bude zápis probíhat pouze v kanceláři ředitelky školy na pracovišti Albrechtická 85.

Uzavření školy v době letních prázdnin

Prosíme rodiče, aby nám na informační nástěnce vyplnili docházku svého dítěte v době letních prázdnin. Vzhledem k tomu, že bude 22.3. probíhat zápis dětí do náhradních mateřských škol v Krnově, potřebujeme informace o docházce nejpozději 20.3.2023. Na volná místa do naplnění kapacity školy budou přijaty děti z jiných mateřských škol, které jsou v tu dobu uzavřeny. Po zápisu již není možné dodatečně dítě k prázdninové docházce přihlásit. Pokud potřebujete umístit své dítě a naše druhé pracoviště je v provozu, nemusíte chodit 22.3. k zápisu a vyplňovat žádost, stačí vyznačit docházku v seznamu na nástěnce.

Zápis do náhradní mateřské školy v době letních prázdnin

V sekci “Dokumenty školy” je uloženo oznámení o termínu a podmínkách zápisu do náhradní mateřské školy, který proběhne na všech krnovských mateřských školách 22.března od 13.00 do 16.00 hodin.

Je třeba vyplnit žádost, čestné prohlášení obou zákonných zástupců a požádat ředitelku školy prostřednictvím e-mailu o kopii evidenčního listu svého dítěte. Žádost podáváte ředitelce mateřské školy, kde chcete dítě umístit. Tiskopisy jsou jednotné pro všechny mateřské školy a jsou k dispozici u informační nástěnky na obou pracovištích a také v sekci “Dokumenty školy”.

Odklad školní docházky

Pokud zvažujete pro své dítě odklad školní docházky, je třeba požádat o vyšetření na Pedagogicko psychologické poradně. Žádosti jsou připraveny na obou pracovištích u informační nástěnky. Zákonní zástupci vyplní žádost a předají třídní učitelce, která doplní žádost o pedagogické zjištění. Ředitelka školy odešle hromadně všechny žádosti na PPP datovou schránkou.

Jarní prázdniny

Od 20. do 24.února 2023 mají děti na základních a středních školách v okresu Bruntál jarní prázdniny. V případě nepřítomnosti dětí, které naplňují povinné předškolní vzdělávání v naší škole, není potřeba předkládat pro uvedené období jarních prázdnin omluvenku.