Zahajovací schůzky rodičů pro školní rok 2022/2023

Ve středu 24.8. v 16.00 hodin zveme všechny rodiče dětí z 1.třídy na schůzku s třídními učitelkami.

Ve čtvrtek 25.8. v 16.00 hodin zveme všechny rodiče dětí z 2.třídy na schůzku s třídními učitelkami.

Pokud si nejste jistí, do které třídy je vaše dítě zařazeno, kontaktujte ředitelku školy.