Zahajovací schůzky rodičů pro školní rok 2021/2022

Schůzky všech rodičů z jednotlivých tříd se uskuteční již před zahájením školního roku, a to bez přítomnosti dětí. V pondělí 23.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 1.třídy a v pondělí 30.8. 2021 v 16.00 hodin zveme na schůzku rodiče dětí z 2.třídy.