Distanční vzdělávání

Po dobu uzavření školy od 19. do 31.10.2021 připravují třídní učitelky z obou tříd materiály pro distanční vzdělávání. Materiály jsou umístěny na neveřejných stránkách třídy. Pokud potřebujete vytištěné materiály, kontaktujte ředitelku školy a dohodněte osobní převzetí těchto materiálů na pracovišti Albrechtická 85. Upozorňujeme na povinnost naplňovat distanční vzdělávání, a to u dětí, pro které je v tomto školním roce předškolní vzdělávání povinné /děti před nástupem do 1.třídy ZŠ/.